Mileva Marić: egy különleges nő és feleség története

“ Talán sokaknak nem mond semmit Mileva Marić neve, pedig a maga korában neves tudós és matematikus lehetett volna, ha nem áldozza fel magát a család oltárán, amikor is férjhez megy a 20. század legnagyobb lángelméjéhez, Albert Einsteinhez.”

Talán sokaknak nem mond semmit Mileva Marić neve, pedig a maga korában neves tudós és matematikus lehetett volna, ha nem áldozza fel magát a család oltárán, amikor is férjhez megy a 20. század legnagyobb lángelméjéhez, Albert Einsteinhez.

1875-ben született Titelen, az akkori Vajdaságban, ami az Osztrák-Magyar Monarchia része volt akkortájt. Haladó szellemű édesapja szívén viselte lánya taníttatását, és olyan iskolákba járatta, amelyekben nők azidőben aligha tanulhattak. Mileva korán kitűnt az eszével. Szabácson, Zágrábban, majd végül Svájcban tanult tovább, ahol megismerkedett jövendő férjével, Albert Einsteinnel. Már általános iskolás korában megtanult magyarul, és ezen tudását később is jelentős mértékben tudta kamatoztatni, amikor magyar tudósok cikkeit tanulmányozta és olvasta fel a férjének.

 
 

Bár kiváló érzéke volt a matematikához és a fizikához, a szóbeli záróvizsgán mégis megbukott. Ekkor már a barátságon túl, szerelmi kapcsolatban állt Einsteinnel, aki nagyra tartotta őt, és sokszor emlegette úgy, mint egyenrangú társát. A mai kutatók egy része úgy véli, hogy Mileva jelentős mértékben támogatta férje kutatásait, és azt sem tartják kizártnak, hogy nélküle nem is született volna meg a Nobel-díj, ami világhírt hozott zseniális tudósnak. A kudarc után kiderült az is, hogy Mileva terhes, és egy kislányt hordoz a szíve alatt. A Lieserl névre hallgató gyerek sorsáról nem sokat tudunk, ami azt is jelentheti, hogy korán meghalt, vagy szülei örökbe adták.

Kezdetben Einstein szülei nem szorgalmazták sem a szerelmüket, sem a házasságukat, pláne, hogy anyagilag nehezen boldogultak. Kezdetben ők maguk se gondoltak rá, különösen azért, mert anyagi feltételek híján, igen szegényesen éltek, mindaddig, amíg a  jövendőférj állást nem tudott vállalni. Végül mégis összeházasodtak, és ezután már Mileva, aki kiváló fizikus is lehetett volna, tudásával a férjét támogatta, és teljes mértékben háttérbe szorította önmagát. A terhesség és a családi élet rendezése félbetörte az asszony karrierjét, aki két fiút szült a tudósnak, miközben hagyta, hogy rá ezután már csak egyszerű háziasszonyként tekintsenek. Második fiuk születése után azonban megromlott a kapcsolatuk, ami nem volt meglepő, mert férje folyamatosan csalta, méghozzá a saját unokatestvérével.

Mégse váltak el hosszú ideig, mert a gyerekek érdeke mást kívánt, azonban a nagy szerelmet, ami éltette őket valaha, egy furcsa szabályrendszer törte meg. Einstein igen különös listát állított össze, amelyben elvárta, hogy a felesége bizonyos dolgokat teljesítsen: Pl.: az asszony mossa és vasalja a ruháit, takarítsa a hálószobáját, napi háromszor szolgáljon fel neki ételt a szobájában, és mondjon le mindenféle személyes kapcsolatról. Tilos volt arra kérnie férjét arra, hogy közös programokat szervezzen, nem kezdeményezhetett vele semmiféle intim tevékenységet, és nem várhatott el tőle szeretetet. Mindezeken kívül kikötötte, felesége hogy nem dorgálhatja meg semmiért, azonnal és tiltakozás nélkül el kell hagynia a szobáját.

Mileva kezdetben hajlott az egyezségre, de nem bírta sokáig, hiszen a férje szerelembe esett egy másik nővel, és így nem látott más kiutat, mint a válást. Einstein, hogy meggyorsítsa a folyamatot, a még nem létező Nobel-díjának összegét is felajánlotta neki, csakhogy hamarabb szabaduljon tőle. Ezt az ígéretét később be is teljesítette.

Mileva oly korban élt, amikor a nők tudományos szempontból igen kevéssé érvényesülhettek, és nekik a hagyományos szerepeken túl aligha juthatott más. Hogy voltaképpen mekkora része volt férje kutatásaiban sose tudhatjuk meg pontosan többek között azért sem, mert a korabeli dokumentumok nagy része megsemmisült. Nincsenek igazán erős érvek, amik támogatnák az elképzelést, hogy Marić segített Einsteinnek az elméletei kifejlesztésében.

Fiuk, Hans Albert azonban többször kijelentette, hogy amikor anyja hozzáment Einsteinhez, akkor feladta saját tudományos ambícióit.

Einstein rendkívül termékeny kutató maradt az 1920-as években is, fontos eredményeket produkálva hosszú idővel azután, hogy 1914-ben elvált Marić-tól. Utóbbi azonban sohasem publikált semmit, és Einstein egyik barátja és kollégája sem tett említést arról, hogy Mileva Marić részt vett volna a munkájában, habár számtalan beszélgetést folytattak Einsteinnel ötleteikről.

Einstein nagyon gyorsan újranősült, és elvette Elsa Löwentalt, aki az unokatestvére volt.

Mileva élete hátralévő részét a skizofréniával küzdő fiuk, Eduard gondozásával töltötte.

1948-ban hunyt el Zürichben. Hogy élete mennyire volt sikeres, talán az utókor majd egyszer kideríti, az viszont bizonyos, hogy ő is, mint a legtöbb nő, a tudományos pályát elhagyva, az anyaságot választotta. Ez az anyaság azonban elvette tőle annak  lehetőségét, hogy neve oly fényesen csengjen az utókorban, mint talán a férjéé, akit a 20. század legnagyobb zsenijének tartanak.

 

Kép forrása: Pinterest

Oktatás és nevelés területén dolgozom, de minden szabadidőmben írok. Szeretek belesni a hétköznapok függönye mögé és közben keresem az embert, a nőt a jól legyártott álarcok mögött. Néha meséket is írok, de gyakrabban novellákat, cikkeket és apró vicces történeteket.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here